วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เปิดสมัครสอบงานราชการกับ สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 สมัครได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านภาค ก. กพ. ถ้าอยากมีชีวิตที่ดี มีงานที่มั่นคง สวัสดิการดี แนะนำงานราชกา สพฐ. 


“สพฐ.”

ลิงค์: http://iqepi.com/25914/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 6 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเอก ซึ่ง ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(๒) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฏิบัติสายงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลัก ด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมัครงาน สพฐ. งานราชการ สพฐ. รับสมัคร สอบ สพฐ. 2557 สอบ สพฐ. 57 สพฐ. เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น