วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 58 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ เว้นวันหยุดราชการ งานราชการมีความมั่นคง สวัสดิการดี หากสนใจรีบสมัครนะค่ะอ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 59 อัตรา

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 59 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 มิถุนายน 2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงาน กศน. จังหวัด กทม. สังกัดสำนักงาน กศน.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

2.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 23 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

3.ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางสารนิเทศศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 - 26 มิถุนายน 2558 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

1 ความคิดเห็น:

  1. แบ่งเวลามาสร้างรายได้เสริม คลิก!!!!https://docs.google.com/forms/d/1cStGyRwdBMLS4k5DaRKcb5xdI45KN9ttFe8cGz1h2Nk/viewform?usp=send_form

    ตอบลบ