วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558ประกาศข่าวงาน วันที่ 3-11 สิงหาคม 2558 กองทัพเรือเปิดสอบคัดเลือก จำนวน 37 อัตรา เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ หากใครกำลังมองหางานราชการ อยากมีอาชีพที่มั่นคง สวัสดิการดี ติดต่อสมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือเปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 กองทัพเรือเปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 13 อัตรา
ระดับปริญญาตรี 13 อัตรา
- สาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/ (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
- สาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/ (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
- สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิศวกรรมโยธา (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาคหกรรมศาสตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาบรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (เพศชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 24 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 15 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติสำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์

สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์

การสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) ตั้งแต่ 3 - 11 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 02 475 4671 (เว้นวันหยุดราชการ) และ อาคารนันทสวัสดิการ โทร.02 475 5427

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
เข้าชม 9691 ครั้ง 

2 ความคิดเห็น:

  1. แบ่งเวลามาสร้างรายได้เสริม คลิก!!!!https://docs.google.com/forms/d/1cStGyRwdBMLS4k5DaRKcb5xdI45KN9ttFe8cGz1h2Nk/viewform?usp=send_form

    ตอบลบ
  2. แบ่งเวลามาสร้างรายได้เสริม คลิก!!!!https://docs.google.com/forms/d/1cStGyRwdBMLS4k5DaRKcb5xdI45KN9ttFe8cGz1h2Nk/viewform?usp=send_form

    ตอบลบ