วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


บริษัท ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ (เจ เอส แอล) เปิดรับสมัคร HRD งานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานบุคคล หากใครมีประสบการณ์ก็คงไม่ยากนักเพราะเป็นงานที่ถนัด โอกาสได้รับคัดเลือกก็มีสูงและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท สามารถยื่นใบสมัครได้แล้ววันนี้ ทางเว็บไซด์งานทำระหว่างเรียน เป็นเพียงช่วยแนะนำงานดีๆ งานฝีมือ งาน part time เท่านั้นค่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้นหากใครสนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ตามรายละเอียดท้ายนี้
JSL Global Media Company Limited

JSL Global Media Co., Ltd  ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ด้วยความเป็นมืออาชีพ ประกอบกับความมุ่งมั่น ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง  ทำให้วันนี้  JSL เป็น 1 ในบริษัทชั้นนำของกลุ่มธุรกิจบันเทิง ที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน  JSL Global Media Co., ltd  กำลังขยายขอบเขตงานเพื่อตอบรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ เราจึงมองหาผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังการสร้างสรรค์ ทั้งที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ไฟแรง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งาน และนำพาองค์กรเติบโตสู่การเป็น Content Empier ร่วมกัน
HRD Specialist (1 อัตรา)
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
Job Descriptions and Responsibilities
 • ร่วมกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น มีแรงจูงใจและทัศนคติในการปฏิบัติงาน
 • นำเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวนโยบายของบริษัท
 • จัดทำ KPIs รวบรวมผลการประเมิน วิเคราะห์ผลเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
 • ร่วมจัดทำแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และติดตามให้มีการดำเนินการ/พัฒนา ตามแผนที่กำหนด
 • ร่วมจัดทำ Competency ในทุกระดับ และ พฤติกรรมของ Brand
 • นำเสนอแนวทางการและวิธีการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถรองรับกับทิศทางขององค์กรในอนาคต
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาตร์ การจัดการ จิตวิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านงาน HRD / HRM อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากร KPIs, Sucession Plan, Talent Management เป็นต้น
 • มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถกำหนดแผนและ implement ได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอด และเป็นวิทยากร
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา
 • หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครผ่าน www.nationejobs.com   สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัคร รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานมาได้ที่ : คุณสุธารัตน์ แหล่งหล้า
JSL Global Media Company Limited
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel: 02-7310630 Ext.101
E-Mail : sutharat_l@jslglobalmedia.com

2 ความคิดเห็น:

 1. แบ่งเวลามาสร้างรายได้เสริม คลิก!!!!https://docs.google.com/forms/d/1cStGyRwdBMLS4k5DaRKcb5xdI45KN9ttFe8cGz1h2Nk/viewform?usp=send_form

  ตอบลบ
 2. แบ่งเวลามาสร้างรายได้เสริม คลิก!!!!https://docs.google.com/forms/d/1cStGyRwdBMLS4k5DaRKcb5xdI45KN9ttFe8cGz1h2Nk/viewform?usp=send_form

  ตอบลบ