วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สมัครทำงานกรมสรรพสามิตได้ที่นี่  โอกาสของคนพิการ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 งานอื่นๆ ทำระหว่างเรียนที่บ้านได้สรรพสามิตพื้นที่ระนอง เปิดสอบพนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) สมัคร19-26ต.ค.2558 กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ        
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง อัตราเงินเดือน :    11280 บาท ประเภท :    บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา 


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร
2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ 
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ
 4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office 

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 Download รายละเอียดประกาศ [ File แนบ ]

อ่านต่อได้ที่: http://www.sobkorpor.com/news-id29135.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น