วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559


เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาล ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 85 คน สมัครสอบผ่านที่นี่
 http://rtanc.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 17 เมษายน 2559 หากมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรีบยื่นใบสมัครด่วนๆๆๆ วิทยาลัยพยาบาลทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาล 85 คน


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2559

การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน 85 คน แบ่งเป็น
1. ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 คน
2. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 65 คน (เพศชาย 10 คน เพศหญิง 55 คน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT)
3. สถานภาพโสด อายุ 18 - 25 ปี

การรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 17 เมษายน 2559 ที่เว็บไซต์ http://rtanc.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ระเบียบการรับสมัคร

Credit by http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น