วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


งานราชการปี 2559: เปิดรับสมัคร ณ กระทรวงพลังงาน จำนวน 10 อัตรา งานราชการผ่านทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 สนใจงานราชการ อยากบรรจุเป็นพนักงานราชการสมัครด่วนนะค่ะ หรือต้องการทำงานหารายได้เสริมคลิ๊กที่นี่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติฯ

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาทางด้านบริการทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรบุคคล

4.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

7.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 ที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น