วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบรับราชการ ระหว่างวันที่ 10-30 มีนาคม 2558 เป็นงานราชการรับจำนวน 4 อัตรา วุฒิปวส หากต้องการทำงานราชการ อาชีพที่มั่นคง วันนี้เปิดรับสมัครแล้วสมัครได้ด้วยตนเอง เป็นงานสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


“กรมโรงงานอุตสาหกรรม”

ลิงค์: http://iqepi.com/30449/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
ระดับการศึกษา: ปวส. 
อัตราเงินเดือน: 11,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 30 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
3. เป็นคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบปฏิบัติ
1. ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย
2. ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
3. ร่างและจัดพิมพ์หนังสือภายนอก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. การรับ – ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น