วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560ประกาศสมัครสอบงานราชการ ณ กรมสรรพากร จำนวน 515 อัตรา สนใจทำงานราชการรีบยื่นใบ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://tax.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560