วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


หางานบริษัทเอกชน ใน กทม บริษัท อุ๊คบี จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ด่วน !!


Ookbee Co.,Ltd. รับสมัครพนักงาน งานด้านสื่อสารมวลชน หางานบริษัทเอกชน ใน กรุงเทพฯ 

อัพเดทข่าวประกาศรับสมัครงาน ปี 2557 -หางานบริษัทเอกชน ใน กรุงเทพฯ  บริษัท อุ๊คบี จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ด่วน!! ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ คุณณัฐชา พรหมรักษา แผนกทรัพยากรบุคคล

หางานบริษัทเอกชน ใน กรุงเทพฯ บริษัท อุ๊คบี จำกัด

 บริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)
เป็นผู้นำตลาดและพัฒนาช่องทางการนำเสนอสิ่งพิมพ์แบบดิจิตอล(Digital Publication Platform) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booking) ปัจจุบันให้บริการระบบเผยแพร่สื่อในรูปแบบดิจิตอลทั้งนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนหนังสือให้กับสำนักพิมพ์ใหญ่ในไทยหลายแห่ง ทั้งเครือจีเอ็ม,อัมรินทร์ และแกรมมี่ โดยมีบนหลายแพลตฟอร์มทั้ง iOS, Android,Windows

ตำแหน่ง : นักพากย์ / ผู้ประกาศ (ผู้ให้เสียง Audiobook) ด่วน !!
อัตรา : หลายอัตรา
รายได้ : N/A
ประเภทงานหลัก : นักพากย์ / ผู้ประกาศ (ผู้ให้เสียง Audiobook)
ประเภทงานย่อย : สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
รายละเอียดของงาน :
- อ่านออกเสียงหนังสือ เพื่อใช้เป็น audio content ให้กับ audiobook (หนังสือเสียง) ของ Ookbee
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านการเป็นนักพากย์, ผู้ประกาศ, นักอ่านสปอตโฆษณา หรือนักจัดรายการวิทยุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รักการใช้เสียง สามารถออกเสียงอักขระต่างๆได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกเสียงเพื่อสื่อถึงอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ
- มีทักษะการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาของหนังสือและสามารถวางแผนการแบ่งวรรคตอนเพื่อให้อ่านออกเสียงได้อย่างเหมาะสม
- มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาได้
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่ง : Sound Engineer(วิศวกรเครื่องเสียง) ด่วน !!
อัตรา : หลายอัตรา
รายได้ : N/A
ประเภทงานหลัก : วิศวกร
ประเภทงานย่อย : อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
รายละเอียดของงาน :
- ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิต audio content ทั้งหมดสำหรับ Ookbee audio book ตั้งแต่การ setup และบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านการบันทึกเสียงรวมถึง software ที่เกี่ยวข้อง, การบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง และการจัดเก็บ audio content
- กำกับดูแลและสื่อสารกับผู้อ่าน content ให้ใช้น้ำเสียงได้เหมาะสมในการบันทึกเสียงเพื่อให้ได้ audio content ที่มีคุณภาพและเสร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
- ตรวจสอบคุณภาพ audio content หลังการบันทึกเสียง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีความชำนาญในด้านการใช้อุปกรณ์ด้านการบันทึกเสียง (หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความสามารถในการใช้ software Logic, cubase หรือ software ด้านเสียงอื่นๆ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาได้
- มี service mind และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน !!
อัตรา : 1 อัตรา
รายได้ : N/A
ประเภทงานหลัก : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานย่อย : บัญชีทั่วไป
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
รายละเอียดของงาน :
- จัดทำบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย
- ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย/ ใบกำกับภาษี
- รับวางบิล – จ่ายเช็ค
- งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงินตามแต่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- ขยัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบงานสูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน กล้าแสดงออก
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
- สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาได้
**สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ติดต่อ : คุณณัฐชา พรหมรักษา
โทร : 02-187-2666 ต่อ 305 หรือ 091-875-3326
Email : ookbee_14@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
ที่อยู่ : 1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่ปฏิบัติงาน :
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- เบี้ยขยัน
- พักร้อน 10 – 15 วัน/ปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- อาหารกลางวัน

วิธีการสมัคร : หางานบริษัทเอกชน ใน กทม บริษัท อุ๊คบี จำกัด

- สมัครผ่านทางปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
- ส่งใบสมัครผ่าน E-mail
- สมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท อุ๊คบี จำกัด
ติดต่อ คุณณัฐชา แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท อุ๊คบี จำกัด
หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ เลขที่ 1104/207-209 ถนนพัฒนาการ แขวง-เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 02-187-2666 ต่อ 305 หรือ 091-875-3326
แฟกซ์ : 02-187-2700
Email : ookbee_14@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ookbee.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น