วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 เมษายน 2559 จำนวน 6 อัตรา ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/ ใครอยากทราบข้อมูลการรับสมัครครั้งนี้ สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม งานราชการสวัสดิการดี มีความมั่นคงสูง


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการและสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 เมษายน 2559 ที่เว็บไซต์https://bb.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น