วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ จบปวส. ขึ้นไป สนใจยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 6 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท,ปริญญาตรี,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (อายุ 18 - 35 ปี)
1. สังกัดฝ่ายการบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาโท)
รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

2. สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาตรี)
รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

3. สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาตรี)
รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

4. สังกัดฝ่ายบริหารที่ดินและอาคาร จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาตรี)
รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

5. สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (ปวส.)
รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

การรับสมัคร
ผู้สนใจให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ชั้น 1 โซน B ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
หมวดหมู่ :: งานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ
เข้าชม 31442 ครั้ง 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น