วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559


งานราชการรับเพิ่ม 8 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สนใจสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2559 ณ ส่วนงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในวันและเวลาราชการประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 8 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ส่วนงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น